افزایش تعداد آدرس های غیر صفر اتریوم

افزایش تعداد آدرس های غیر صفر اتریوم

۱۳۹۹-۰۹-۲۳

گزارش های جدید حاکی از آن است که تعداد آدرس های غیر صفر اتریوم به طور پیوسته در حال افزایش است و حالا تعداد این آدرس ها به بیش از 50 میلیون رسیده است.

طبق گزارش وبسایت آماری GlassNode  تعداد این آدرس ها در گزارش قبلی این وبسایت حدود 32 میلیون بوده است و این رشد تعداد آدرس ها علی رغم افزایش قیمت اتریوم میتواند نشان دهنده ورود سرمایه گذاران جدید به بازار و رشد احتمالی اتریوم طی چند ماه آینده باشد.

نکته قابل توجه آن است که قبل از روند صعودی شدید بیتکوین در سال 2017 نیز اتفاق مشابهی برای آدرس های بیتکوین رخ داده بود و تعداد این آدرس ها به سرعت در حال رشد بود و بلافاصل پس از کاهش قیمت در سال 2018، تعداد این آدرس ها نیز کاهش یافت.

از این رو میتوان تعداد و رشد آدرس ها را به عنوان یک شاخص رشد یا اصلاح در نظر گرفت.

البته با همه ی این رشد ها، هنوز هم تعداد آدرس ها با موجودی صفر بسیار بیشتر از آدرس های غیر صفر است. و این رشد تعداد تنها پذیرش اتریوم در بین عموم و ورود سرمایه گذاران جدید را نشان میدهد.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به بیتیلکس می باشد